اصن بعضی وقتا غرغرو میشم مثه الان!! ابله

/ 1 نظر / 22 بازدید
عرفان

خوبه باز بعضی وقتا من که همیشه غر غرو ام ... خیلی بده باید ترک کنم غر زدنو ... البته نمیدونم چطوری ... چند وقت خودمو کنترل میکردم ولی باز از دستم در میره ...