نمی دونم چرا

می دویم اما چرا

چرا

خدایا چرا

حوصله ندارم اما چرا

دلم فقط خوشه به عزیزانم و دوستانم

همین و بس!

/ 1 نظر / 24 بازدید